Projekti

Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana

30.01.2024
Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana

Projekta mērķis

ir paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiek organizēta apmācību grupa ar teorētiskām un praktiskām apmācībām par Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana

Kooperācijas nozīme. Kā sadarbība var palīdzēt vietējo reģionālo produktu virzīšanai tirgū

Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pārdošanas veicināšana online vidē

Kā labāk apvienot un kopā pārdot vietējos reģionālos produktus: dažādi pārdošanas kanāli - atšķirīgais un kopīgais pārdošanas algoritmā

Kopīgi veidota reklāma vietējiem reģionāliem produktiem: arī nelielai reklāmai var būt liela nozīme

Mājražotāju un nišas produktu sortimenta veidošana, kas palīdzētu būt redzamam lielajā produktu piedāvājuma klāstā

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta darbības laiks

15.02.2024. - 22.02.2024.