Projekti

Lauksaimniecības nozares kooperatīvo sabiedrību efektīva pārvaldība (praktiskās nodarbības citā Eiropas valstī)

16.01.2024
Lauksaimniecības nozares kooperatīvo sabiedrību efektīva pārvaldība (praktiskās nodarbības citā Eiropas valstī)

Projekta mērķis

ir paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem un tam pakārtotām tēmām (sadarbība, kooperācija, lauksaimniecība, krīze, attīstība)

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiek organizēta apmācību grupa ar teorētiskām un praktiskām apmācībām par Kooperatīvo sabiedrību darbības principi un attīstības iespējas dažādās lauksaimniecības nozarēs, ietverot tēmas par:

  • Darbinieku personības resursu izmantošana kooperatīva efektīvā vadībā;
  • Lēmumu pieņemšanas praktiskie un psiholoģiskie aspekti kooperatīva vadībā;
  • Efektīva vadības komandas sadarbība kooperatīva pārvaldībā;
  • Personīgās sociālās prasmes, kas ietekmē savstarpējo komunikāciju kooperatīva darbā;
  • Risku zona dažādo personību lietišķajā un personīgajā saskarsmē.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta darbības laiks

30.01.2024. - 09.02.2024.