Projekti

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” projekts, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P16

14.04.2023
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” projekts, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P16

Projekta mērķis

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr.10.2.1-2.36/23/P16

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Projekta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros plānots organizēt apmācību grupas par šādām apakštēmām:

  • Lauksaimniecības nozares kooperatīvo sabiedrību efektīva pārvaldība (3 grupas)
  • Kooperatīvo sabiedrību darbības principi un attīstības iespējas dažādās lauksaimniecības nozarēs (3 grupas)
  • Kooperācijas nozīmīgums – vietējo reģionālo produktu apvienošana, lai attīstītu lauku teritoriju (1 grupa)
  • Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana (1 grupa)

Katrai mācību grupai paredzētas teorētiskās mācības Latvijās, bet prakstiskās - ārzemēs.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta darbības laiks

02.03.2023 - 02.03.2024

Projekta budžets

342 000 EUR

Projekta aktivitātes

  • Lauksaimniecības nozares kooperatīvo sabiedrību efektīva pārvaldība (praktiskās nodarbības citā Eiropas valstī), 2.grupa
  • Lauksaimniecības nozares kooperatīvo sabiedrību efektīva pārvaldība (praktiskās nodarbības citā Eiropas valstī), 1.grupa