Projekti

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” projekts, LAD Līguma nr. LAD080219/P8

18.10.2019
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” projekts, LAD Līguma nr.  LAD080219/P8

Projekta mērķis

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr.  LAD080219/P8

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Спеціальні умови кредитування по всій Україні онлайн кредит без застави на Вашу банківську карту. Високий рівень схвалення.

Projekta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros plānots organizēt četra apmācību grupas par šādām apakštēmām:

  • Mazo un vidējo lauksaimniecības kooperatīvu vadības stiprināšana.
  • Kooperatīvu savstarpējās sadarbības ekonomiskie, vadības un juridiskie aspekti. Iespējas un riski.
  • ES valstu pieredze kooperatīvu sadarbībā un sadarbības pārvaldē.
  • Kooperācija mājražošanā kopējas tirdzniecības attīstīšanai.
Без відсотків та додаткових комісій взяти кредит на картку в Україні. Усі оформлення відбувається через інтернет.

Katrai mācību grupai paredzētas teorētiskās mācības Latvijās, bet prakstiskās - ārzemēs.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Оформити швидку позику на карту без відмов. Взяти гроші в позику онлайн на будь-які потреби до 15 000 грн. Через інтернет за 15 хвилин в Україні.

Projekta darbības laiks

06.02.2018 - 05.02.2019

Projekta budžets

EUR 77 500

Projekta aktivitātes

  • Mācību kurss "Mazo un vidējo lauksaimniecības kooperatīvu vadības stiprināšana”
  • Mācību kurss "Eiropas Savienības valstu pieredze kooperatīvu sadarbībā un sadarbības pārvaldē"
  • Mācību kurss "Kooperatīvu savstarpējās sadarbības ekonomiskie, vadības un juridiskie aspekti. Iespējas un riski”
  • Mācību kurss "Kooperācija mājražošanā kopējās tirdzniecības attīstīšanai"