Projekti

Kooperatīvo sabiedrību darbības principi un attīstības iespējas dažādās lauksaimniecības nozarēs (praktiskās nodarbības citā Eiropas valstī), Zemgales reģions

02.01.2024
Kooperatīvo sabiedrību darbības principi un attīstības iespējas dažādās lauksaimniecības nozarēs (praktiskās nodarbības citā Eiropas valstī), Zemgales reģions

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem un tam pakārtotām tēmām (sadarbība, kooperācija, lauksaimniecība, krīze, attīstība)

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiek organizēta apmācību grupa ar teorētiskām un praktiskām apmācībām par Kooperatīvo sabiedrību darbības principi un attīstības iespējas dažādās lauksaimniecības nozarēs, ietverot tēmas par:

- Lauku saimniecības un kooperatīva darbu organizēšanas, plānošanas un izpildes kontroles ietekme uz abpusēju sadarbības turpmāko attīstību;

- Kooperācijas nozīmīgums vietējo lauku uzņēmēju un reģionālo lauku teritoriju attīstībā;

- Lauku saimniecības un kopdarbības ilgtspējas aprēķins un plānošana;

 

Apmācību programma

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta darbības laiks

18.01.2024. - 26.01.2024.