Projekti

Kooperācijas nozīmīgums – vietējo reģionālo produktu apvienošana, lai attīstītu lauku teritoriju (praktiskās nodarbības citā Eiropas valstī), 3. grupa

14.08.2023
Kooperācijas nozīmīgums – vietējo reģionālo produktu apvienošana, lai attīstītu lauku teritoriju (praktiskās nodarbības citā Eiropas valstī), 3. grupa

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiek organizēta apmācību grupa ar teorētiskām un praktiskām apmācībām par Kooperācijas nozīmīgums – vietējo reģionālo produktu apvienošana, lai attīstītu lauku teritoriju:

Kooperācijas nozīmīgums vietējo reģionālo produktu virzīšanā tirgū, lauku teritoriju attīstībā.

Darbojamies tirgū katrs atsevišķi vai apvienojam reģionālos mājražotāju produktus -  plusi un mīnusi, uz biznesu vērsta produktu ražošana un kopīga pārdošana.

Kā labāk apvienot un kopā pārdot vietējos reģionālos produktus: pārdošanas tehnika jeb pamatprincipi gan klientiem (uzņēmumiem), gan tiešajiem pircējiem/ gala lietotājiem.

 

08_09_23_Programma_majrazotaji.docx

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta darbības laiks

29.08.2023. - 21.09.2023.

Projekta budžets