Projekti

Kooperācija - instruments ilgtspējīgai un atbildīgai meža apsaimniekošanai (projekts Nr.22-00-S0MF10-000024)

14.10.2022
Kooperācija - instruments ilgtspējīgai un atbildīgai meža apsaimniekošanai (projekts Nr.22-00-S0MF10-000024)

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir organizēt informatīvu kampaņu par iespējām, ko sniedz meža īpašnieku kooperācija meža ilgtspējīgā, uz zināšanām balstītā, ekonomiski pamatotā, laika un finanšu resursus taupošā saimniekošanā, kas ļauj audzēt meža dabisko un finansiālo vērtību, tādējādi nodrošinot īpašuma saglabāšanu vairākās paaudzēs. Lielāku uzmanību pievēršot mazo un vidējo meža platību īpašniekiem - fiziskām personām, aicinot iesaistīties meža kooperācijā, tādējādi veicinot gan ekonomiski un uz zināšanām pamatotu meža apsaimniekošanu, gan meža vērtības pieaugumu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros ir paredzēta sešu rakstu publicēšana sešos drukātajos Latvijas reģionālajos preses izdevumos (reizi mēnesī viens raksts katrā no sešiem medijiem) par šādām tēmām:

  • Meža īpašnieku - kooperatīva biedru pieredzes stāsti, lai citi meža īpašnieki uzzinātu informāciju tieši no
    kooperācijas labuma guvējiem.
  • Intervija ar kooperatīva darbiniekiem – meža speciālistiem, kuri ikdienā iesaistīti sadarbībā ar meža īpašniekiem, meža apsaimniekošanas darbu organizēšanā, lai informētu lasītājus par kooperatīva iesaistīšanos ikdienas meža īpašumu apsaimniekošanā.
  • Kooperatīvu vadītāju informācija par kooperatīvu darbību kopumā, to ietekmi un pozīciju kopējā meža īpašumu
    apsaimniekošanas tirgus piedāvājumā.
  • Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas speciālistu
    stāsti, informācija par aktualitātēm meža kooperācijā, normatīvo regulējumu, ietekmi uz meža īpašumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta darbības laiks

15.03.2022. - 30.12.2022.

Projekta budžets

25 000,00 EUR