Projekti

Jaunietis - nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā, projekta reģistrācijas numurs: 1-08/36/2019

11.11.2019
Jaunietis - nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā, projekta reģistrācijas numurs: 1-08/36/2019

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis – jauniešu zināšanu, informētības līmeņa paaugstināšana, izpratnes attīstīšana un pilnveidošana par videi draudzīgām saimniekošanas metodēm lauksaimniecībā, kas veicina dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanos, īpaši akcentējot lauksaimniecības un primārās pārtikas ražošanas nozaru lomu iepriekš minēto jautājumu risināšanā.

U kunt Pfizer Viagra online bestellen in Nederland bij onze apotheek ons in 100mg dosering Viagra online apotheek. Generieke Viagra is ook te koop in tabletten van 50 mg.

Projekta ilgtermiņa mērķis - jauniešu un sabiedrības izpratnes maiņa par vides un dabas resursu, un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību saimniekojot laukos, kura radusies, pamatojoties uz projekta rezultātā iegūtajām zināšanām par vidi un videi draudzīgu uzvedību, interaktīvo un drukāto materiālu izmantošanu kā informācijas līdzekli par vides un dabas tēmām.

Projekta apraksts

Projekta realizācijā ir paredzēts iesaistīt trīs kooperatīvus: Latraps, VAKS un Durbes grauds – LLKA biedrus, kuru darbības teritorijā – Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē tiks realizēti vienas dienas pasākumi – darbnīcas. Pasākuma ietvaros pirmajā dienas pusē kooperatīvu atrašanās vietās – Elejā, Valmierā un Durbē tiks organizētas un vadītas vismaz trīs dažādas praktiskās darbnīcas, kuru laikā, dalībniekiem praktiski darbojoties, tiks apskatītas un izzinātas tēmas, kas saistītas ar vides un dabas resursu atbildīgu izmantošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aprites ekonomiku saimniekojot laukos. Šo darbnīcu laikā dalībnieki ne tikai uzzinās informāciju par iepriekšminētajām tēmām, bet kopā ar darbnīcu vadītājiem risinās praktiskas dabas jautājumus. Otrajā dienas pusē dalībniekiem tiks piedāvāts apmeklēt kādu no kooperatīva biedru saimniecībām, kura jau šobrīd strādā domājot par dabas resursu atbildīgu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Saimniecības apmeklējuma laikā būs iespēja iepazīt un novērtēt tās saimniekošanas metodes, un, izmantojot praktiskajās darbnīcās iegūtās zināšanas, izstrādāt praktiskus ieteikumus saimniecības darbības uzlabošanai projektā apskatāmajās tēmās. Tādejādi pasākumu dalībnieki būs ne tikai apguvuši zināšanas par vides un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bet arī pielietojuši savas zināšanas praktiski gan darbojoties darbnīcās, gan saimniecību apmeklējuma laikā.

Αγοράστε Viagra Super Active 100 mg χωρίς συνταγή στην Ελλάδα Γενόσημο Viagra Αγοράστε Viagra Generic 25, 50, 100 mg σε απευθείας σύνδεση χωρίς συνταγή στην Ελλάδα.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta darbības laiks

2019.gada 20.septembris - 2019.gada 30.decembris

Projekta budžets

9999.00 EUR

Projekta aktivitātes

  • Seminārs - darbnīca lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā "VAKS" 21.11.2019
  • Seminārs - darbnīca lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā "Latraps" 20.11.2019
  • Seminārs - darbnīca lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā "Durbes grauds" 05.11.2019