Projekti

Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai (projekts Nr.19-00-A01620-000074)

17.04.2020
Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai (projekts Nr.19-00-A01620-000074)

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt elektronisko sistēmu kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai, nodrošinot regulāru kooperatīvu un to biedru datu uzkrāšanu, analīzi, tādējādi veicinot uz attīstību vērstu saimniecisko lēmumu pieņemšanu, savstarpējas informācijas apmaiņas digitalizāciju.

Projekta apraksts

Projekta realizācijas rezultātā tiks radīts jauns produkts - elektroniskā sistēma kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai, kas ļaus uzkrāt datus par kooperatīviem, to sadarbību ar īpašniekiem, veidot automatizētus pārskatus par dažādiem biedru ekonomiskajiem rādītājiem gan kooperatīva, gan atsevišķa biedra griezumā, izmantot tos kooperatīvu un biedru saimnieciskās darbības analīzei. Sistēma dos iespēju katram biedram sagatavot informāciju par savu saimniecību pašam, saņemot arī analīzi par dinamikas rādītājiem, kā arī biedriem būs pieejami arī kopējie kooperatīva rādītāji, to analīze. Pamatojoties uz šo analīzi, biedri varēs sekot līdzi kooperatīva darbībai un laicīgi reaģēt uz nepieciešamajam izmaiņām. Sistēmu būs iespējams izmantot arī operatīvai saziņai ar biedriem, tādejādi nododot viņiem aktuālo informāciju. Līdz šim Latvijā šādi metodiskie risinājumi nav veikti un īpašas elektroniskās sistēmas kooperatīvu un biedru sadarbībai nav izstrādātas.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta partneri

  • LPKS ``Durbes grauds``
  • LPKS ``Pienupīte``
  • LPKS ``Baltijas ogu kompānija``
  • LPKS ``Kuldīgas labumi``

Projekta darbības laiks

01.06.2020 - 31.01.2023 

Projekta budžets

100 000 EUR