Biedri

LPKS "Piena Loģistika"

Adrese : Valmiera, Cempu iela 8, LV-4201

LPPKS “Piena Loģistika” 2015. gadā nodibināja 13 zemnieku saimniecības, kuras nodarbojas ar piena ražošanu. Kooperatīvās sabiedrības pamatdarbība ir nepasterizētā piena iepirkšana un pārdošana piena pārstrādes uzņēmumiem.


Kooperatīvās sabiedrības mērķis ir sekmēt biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu, sniedzot pakalpojumus piena savākšanā un realizācijā. Balstoties uz ilgtermiņa principu, veidot un nostiprināt kooperatīva biedru kopumu, kā arī attīstīt sadarbību ar sadarbības partneriem.

Šobrīd mūsu kooperatīvā  darbojas 46 biedri. Katrs biedrs ir arī kooperatīva līdzīpašnieks, jo iestāšanās brīdī katrs biedrs iegādājas vienu paju.

Kooperatīva biedru intereses ir galvenā  prioritāte un  kooperatīva darbības pamats. Ne darbinieku, ne piena iepircēju intereses nedrīkst tikt stādītas augstāk par biedru vajadzībām.

Par mūsu biedru var kļūt gan lieli, gan mazi zemnieki – piena ražotāji, gan tie, kuru ganāmpulkā ir 700 vai vairāk govis, gan arī tie, kuriem pieder 7 govis.

Ar biedriem slēdzam līgumus un nodrošinām regulāru piena savākšanu un pēc iespējas izdevīgāku tā realizāciju gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām. Mūsu biedri var būt droši par atbilstošu un savlaicīgu samaksu.

Lai nodrošinātu saražotā piena kvalitāti, regulāri tiek ņemti piena paraugi un veiktas analīzes akreditētā laboratorijā. Nepieciešamības gadījumā saimniecībām ir iespēja saņemt konsultācijas, lai atrisinātu iespējamās problēmas, kas saistītas ar kvalitatīva piena ražošanu.

Nodrošinām saviem biedriem pēc iespējas labāku samaksu par nodoto pienu.

Esam pateicīgi esošajiem kooperatīva biedriem un aicinām ikvienu kļūt par mūsu kooperatīva biedru.

Kooperatīvā noteiktie piena kvalitātes rādītāji:

  • somatisko šūnu skaits: līdz 400 tūkst./1 ml
  • baktērijas: līdz 100 KVV tūkst./1 ml
  • sasalšanas punkts: augstāks par -0,520


Piens tiek savākts 12 savākšanas lokos, kas aptver 8 pagastus. Piena savākšana tiek nodrošināta ar 10 kooperatīvam piederošām automašīnām.

www.pienalogistika.lv

 

Kontaktpersona

Andris Ozoliņš
(Valdes priekšsēdētājs)

Kontakti

Mobilais : +371 20209090