Noderīga informācija

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

24.10.2019 Drukāt

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.pants nosaka: 

(4) Lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobili, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi vai puspiekabi, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, maksā 25 procentu apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbalsta piešķiršanai nepieciešamajiem ikgadējās atbilstības kritērijiem;
  • ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā;
  • ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem 99 600 euro no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā.

(41) Par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ieļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 procentu apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

  • ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēts viens transportlīdzeklis, atvieglojumu par to piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);
  • ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atvieglojumu piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo transportlīdzekli atvieglojumu piemēro uz katriem 70 000 euro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai).
 
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība atrunāta 2012.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība".

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums pieejams šeit.

Ministru kabineta noteikumi Nr.858 pieejami šeit.