Noderīga informācija

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 135.pants

03.11.2020 Drukāt

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 135.panta īpašu nodokļa piemērošanas režīmu lauksaimniekam, kuri nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji - atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var izmaksāt tiem 14 % kompensāciju.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 135.pants paredz īpašu nodokļa piemērošanas režīmu lauksaimniekam.

Šā panta izpratnē:
  • lauksaimnieks ir fiziskā vai juridiskā persona, kura nodarbojas ar lauksaimniecības kultūru, lopkopības un zivsaimniecības produkcijas ražošanu, kura nav reģistrēts nodokļa maksātājs un uz kuru attiecas šajā pantā noteiktais nodokļa piemērošanas režīms;
  • lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs ir reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš veic vai nodrošina lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi vai pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju.
Lauksaimnieks, paša ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju nododot lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam un atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai, saņem no tā kompensāciju 14 procentu apmērā no piegādātās lauksaimniecības produkcijas vērtības. Minēto kompensāciju kooperatīvā sabiedrība iekļauj kā priekšnodokli PVN deklarācijā. 
 
Pievienotās vērtības nodokļa likums pieejams šeit.