Noderīga informācija

Ministru kabineta noteikumi Nr. 357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi”

23.10.2019 Drukāt

2019.gada 16.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi" (Noteikumi) nosaka kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijus un to izvērtēšanas kārtību.

Kooperatīvs ir saņēmis atbilstību, tad tas ir kā sava veida garants zemniekam, ka šim kooperatīvam var uzticēties. Tāpat atbilstības saņemšana dod iespēju saņemt kooperatīviem paredzēto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, kā arī izmantot citas likumdošanā noteiktās priekšrocības.

Noteikumi pieejami šeit.

Noteikumu 2.pielikums (word formātā) "Iesniegums par atbilstības statusa piešķiršanu kooperatīvajai sabiedrībai ____. gadā"

Noteikumu 3.pielikums (excel formātā) "Sabiedrības biedru saraksts un preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem"

Noteikumu 4.pielikums (excel formātā) "Preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kuras nav sabiedrības biedri"

Pamatojoties uz 2022.gada 30.oktobrī noslēgto deleģēšanas līgumu starp Zemkopības ministriju un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, biedrībai tiek uzticēts nodrošināt valsts pārvaldes uzdevuma izpildi — piešķirt un anulēt atbilstības statusu kooperatīvajām sabiedrībām kā arī īstenot atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību darbības uzraudzību atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.357.

Atbilstības statusa piešķiršanu, anulēšanu un uzraudzību īsteno LLKA izveidota komisija 5 cilvēku sastāvā, no kuriem 3 pārstāvji tiek izvirzīti no LLKA puses savukārt pārējie  - pa vienam no Lauku atbalsta dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta.

Rīkojums par Atbilstības izvērtēšanas komisijas izveidi

Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas komisijas nolikums

Nolikuma pielikums Nr.1

Nolikuma pielikums Nr.2

Nolikuma pielikums Nr.3

Nolikuma pielikums Nr.4

 

 

Pieprasīt rēķinu