Noderīga informācija

Lauku attīstības programmas pasākuma "Sadarbība" atbalsts

23.12.2020 Drukāt

Atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 2017. gada 25. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā".

Sadarbības atbalsts ar mērķis veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dodot iespēju izstrādāt jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes un ieviešot tās praksē. Viens no sadarbības partneriem pasākuma īstenošanā var būt atbilstīga kooperatīvā sabiedrība.

Ministru kabineta noteikumi Nr.222 pieejami šeit.