Noderīga informācija

Lauksaimniecības kooperatīvu attīstība ES 2014.gadā

22.05.2015 Drukāt

Pēdējos gados Cogeca ir periodiski nākusi klajā ar dažādiem ziņojumiem par ES lauksaimniecības kooperatīvu attīstību. Šajā publikācijā ir turpināts iepriekšējos izdevumos izvēlētais ceļš, šajā reizē vēl vairāk paplašinot jomu, jo tagad tā aptver visas ES dalībvalstīs, kā arī sniedz padziļinātu analīzi. Tāpat tajā ir sniegti kooperatīvu salīdzinošie rādītāji, kā arī aptverti juridiskie, pārvaldības un finanšu aspekti.

Šo ziņojumu ir sagatavojis Sekretariāts, un tas lielākoties ir balstīts uz informāciju, kas ir saņemta no Cogeca biedru organizācijām, atbildot uz aptaujas jautājumiem. Šajā aptaujā Cogeca biedru organizācijām tik lūgts sniegt vispārēju informāciju par viņu sabiedrību kontaktinformāciju un norādīt savus pašreizējos ievēlētos un administratīvos vadītājus. Turklāt arī tika lūgta informācija par pašreizējo tirgus attīstību, liekot uzsvaru uz lauksaimniecības kooperatīviem, kā arī to politikas mērķiem un prioritātēm. Valstu organizācijām tika lūgts sniegt vispārējos datus par to biedru kooperatīvu attīstību, lai varētu apzināt un klasificēt vadošos kooperatīvus, kā arī par viņu vadošajiem kooperatīviem attiecīgās nozarēs. Šīs aptaujas noslēdzošajā daļā bija vērsta uzmanība uz juridisko aspektu un, jo īpaši uz galvenajām tiesību normām, kā arī uz nodokļu iekasēšanas, pārvaldības un revīzijas aspektiem kooperatīvajās sabiedrībās.


Sniegtās atbildes šajā ziņojumā tika sakārtotas atsevišķās nodaļās. Tāpat ir jāuzsver, ka šī pieeja ļāva gūt bagātīgu informāciju (salīdzinājumā ar iepriekšējiem izdevumiem), jo šoreiz iegūtie dati attiecas uz lauksaimniecības kooperatīvu attīstību visās ES 28 valstīs.


Pirmajā nodaļā ir sniegts īss apraksts par Cogeca. Šī informācija ievieš skaidrību par Cogeca darbības aizsākumiem un sadarbības uzsākšanu ar Copa, lai izveidotu kopīgu sekretariātu. Pašreizējā struktūra un organizācija caur sekretariātu ievēro lēmumu pieņemšanas instrumentus un metodes, lai lobētu attiecībā uz Eiropas iestādēm un ieinteresētajām personām.


Otrajā nodaļā ir apkopoti svarīgākie lauksaimniecības ražošanas statistikas indikatori par visām ES dalībvalstīm, kā arī vispārējie dati ar kooperatīviem katrā dalībvalstī. Šo papildina saraksts ar 100 lielākajiem lauksaimniecības kooperatīviem, kas ir noteikti pēc to apgrozījuma pēdējā pārskata posmā (2013. gadā).


Pamatojoties uz šiem datiem iegūtais vispārējie secinājums ir tāds, ka ES kooperatīvi ir labi pārstāvēti Eiropas pārtikas apgādes ķēdē. Proti, visu kooperatīvu kopējais apgrozījums šobrīd ir aptuveni 347 miljardi, bet kopējais kooperatīvu skaits ir sarucis līdz kādiem 22 000 (38 000 iepriekšējā pārskata periodā). Tomēr būtu jāatzīmē, ka tas ir tāpēc, ka nav ieskaitīti 11 500 CUMA, kā arī tāpēc, ka ievērojami sarucis Grieķijas kooperatīvu skaits (par aptuveni 6000), kas saistīts ar jaunu tiesību normu stāšanos spēkā, kuri paredzēja pārreģistrācijas procedūru. Turklāt vadošie kooperatīvi uzrāda ievērojamas izaugsmes tendenci, tā kā kopējais 100 lielāko kooperatīvu apgrozījums laika posmā no 2011.-.2012. gadam ir audzis par 4%, bet nākamajā gadā jau vēl par 14%.


Vienlaikus 25 lielāko lauksaimniecības kooperatīvu vidū ir novērota tikpat iespaidīga tendence (ņemot vērā periodu ilgumu), to apgrozījumam laika posmā no 2003. līdz 2008. gadam pieaugot par 5%, un nākamajā periodā no 2008. līdz 2013. gadam — vēl par 12%.

 

Lauksaimniecības kooperatīvu attīstība ES 2014.gadā