Noderīga informācija

Kooperatīvo sabiedrību likums

30.04.2019 Drukāt

2019.gada 1.janvārī stājās spēkā jauns Kooperatīvo sabiedrību likums, kurš regulē sabiedrības darbības pamatprincipus, organizatorisko struktūru, dibināšanu, likvidāciju un reorganizāciju.

Šā likuma mērķis ir radīt labvēlīgus pārvaldes nosacījumus kooperatīvajām sabiedrībām — brīvprātīgām personu apvienībām, kuru nolūks ir veicināt biedru kopīgo ekonomisko interešu efektīvu īstenošanu.

Kooperatīvo sabiedrību likums