Noderīga informācija

Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē

27.04.2020 Drukāt

Aizdevumi tiek izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.582 "Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē". 

Saskaņā ar MK noteikumiem akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" aizdevumu piešķir šādiem atbalsta pretendentiem:
  • primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
  • zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājiem un apstrādātājiem;
  • kooperatīvajām sabiedrībām, kurām piešķirts atbilstības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību;
  • augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, kas atzītas normatīvajos aktos par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām noteiktajā kārtībā.

Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājam, zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājam un apstrādātājam, atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai vai augļu un dārzeņu ražotāju organizācijai piešķir aizdevumu 7000 līdz 1 000 000 euro apmērā, atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē – ne vairāk kā 2 850 000 euro apmērā (uz periodu līdz 2 gadiem).

MK noteikumi pieejami šeit.