Noderīga informācija

Autoceļu lietošanas nodevas likums

24.10.2019 Drukāt

Atbrīvojums atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likumu.

Saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6.panta 12.daļu atbrīvojumi no nodevas maksāšanas no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim pienākas kooperatīvā sabiedrībai, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem lauksaimniecības nozarē, ievērojot šādus nosacījumus:

  • ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas piemēro neatkarīgi no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā;
  • ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki transportlīdzekļi, atbrīvojumu no nodevas piemēro par vienu transportlīdzekli uz katriem 99 600 euro no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā.

Atbrīvojuma piemērošanas kārtību regulē 2014.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība" 12.4 punktu. Minētais punkts nosaka, ka laikposmā no10. jūlija līdz 30.septembrim pirms autoceļa lietošanas uzsākšanas nodevas maksātājs, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošināto e-pakalpojumu, saņem atbrīvojumu no nodevas maksāšanas, kurā norādīts konkrētais transportlīdzeklis un datums, kad atbrīvojums tiks izmantots. Ja kooperatīvajai sabiedrībai ir reģistrēts lielāks transportlīdzekļu skaits nekā to transportlīdzekļu skaits, par kuriem piemērojams atbrīvojums no nodevas maksāšanas, nodevas maksātājs pirms autoceļa lietošanas uzsākšanas laikposmā no 10. jūlija līdz 30. septembrim ir tiesīgs izvēlēties, kuram vai kuriem transportlīdzekļiem piemērojams atbrīvojums, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošināto e-pakalpojumu (https://e.csdd.lv/).

Autoceļu lietošanas nodevas likums pieejams šeit.

Ministru kabineta noteikumu Nr.272 pieejami šeit.