Noderīga informācija

Atbalsts ražotāju grupu un organizāciju izveidei

27.10.2020 Drukāt

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"".

Atbalsta pretendents

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, augļu un dārzeņu ražotāju grupa vai organizācija, kura ir ieguvusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu, izņemot:
 • atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, kuras ir atzītas un kurām ir piešķirts atbalsts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju grupu un organizāciju atzīšanu;
 • atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas, kurām ir piešķirts atbalsts 2004.–2006. gada un 2007.–2013. gada programmēšanas perioda pasākumā "Ražotāju grupas" un kuras atbilstības statusu pirmo reizi ieguvušas pirms 2014. gada;
 • atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas konvenciālajā piena un graudu nozarē;
 • atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas, kas atbilstības statusu pirmo reizi ieguvušas pirms 2014. gada un pēc tam reorganizētas vai dibinātas no jauna.

Atbalsta apjoms

Atbalstu atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē aprēķina, pamatojoties uz regulas Nr. 1305/2013 27. panta 3. punktu:
 • pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 procentu no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības;
 • otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā – seši procenti, ceturtajā gadā – četri procenti un piektajā gadā – divi procenti no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.
Atbalstu atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē aprēķina, pamatojoties uz regulas Nr. 1305/2013 27. panta 3. punktu:
 • pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 procentu no sabiedrības biedru pārdotās mežsaimniecības produkcijas vidējās vērtības pēdējos piecos gados pirms grupas vai organizācijas pirmreizējā atbilstības statusa iegūšanas atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (izņemot lielāko un mazāko vērtību);
 • otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā – seši procenti, ceturtajā gadā – četri procenti un piektajā gadā – divi procenti no sabiedrības pārdotās mežsaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.
Atbalstāmās aktivitātes
 
Pasākumā atbalsta aktivitātes, kuru mērķis ir:
 • ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām;
 • preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana;
 • vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību;
 • uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana.
Ministru kabineta noteikumi
 
Atbalsta saņemšanas noteikumus regulē 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide". Noteikumi pieejami šeit.
 
Pieteikšanās termiņi
 
Tiek izsludināta pieteikšanās kārta.