Noderīga informācija

LPKS dibināšana

15.08.2008

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību var dibināt ne mazāk kā piecas fiziskās vai juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus, kā arī citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Kooperatīvās sabiedrības dibinātāji kļūst par tās biedriem ar brīdi, kad sabiedrība tiek reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.