Galerija

Seminārs „Resursu plānošanas mērķu dimensija un uzņēmuma stratēģiskā attīstības vadība”

28.04.2015

Seminārs „Resursu plānošanas mērķu dimensija un uzņēmuma stratēģiskā attīstības vadība”  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros 2015.gada 22. un 27.aprīlī.

Notikumu kalendārs