Galerija

Erasmus+ programmas īstenotā projekta “Konsorcija darbinieku praktisko zināšanu kvalitātes uzlabošana tālākizglītības nodrošināšanai” ietvaros LLKA organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju 2021.gada 25.-29.oktobrī

17.11.2021

Notikumu kalendārs