Galerija

Arī LLKA pauž protestu akcijā Par godīgiem tiešmaksājumiem

26.10.2018

18.oktobrī, Briselē protesta akcijā PAR GODĪGIEM TIEŠMAKSĀJUMIEM kopā ar citiem Latvijas, Lietuvas, Polijas un Čehijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem piedalās arī latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes loceklis Guntis Pirvits.

Lauksaimnieki protesta akcijā pieprasīja, lai tiešie maksājumi, kurus lauksaimnieki saņems laika posmā no 2021. līdz 2027.gadam, būtu vienādi ar vidējo ES tiešo maksājumu apjomu. Tāpat tika pieprasīta radikālu atbalsta mehānismu vienkāršošana un administratīvā sloga samazināšana atbalsta pretendentiem, kā arī lai 2021.-2027.gada plānošanas periodā prioritāte tiktu piešķirta mazo un vidējo saimniecību attīstībai.

Notikumu kalendārs