Aktualitātes

Zemkopības ministrijai jāizstrādā jauns meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu plāns turpmākajiem pieciem gadiem

23.10.2023 Drukāt
Zemkopības ministrijai jāizstrādā jauns meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu plāns turpmākajiem pieciem gadiem

Piektdien, 20.oktobrī, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) organizētajā Meža nozares darba grupā tās dalībnieki apsprieda turpmāko nozares attīstību, ko ietekmēs vadības maiņa gan Zemkopības ministrijas Meža departamentā, gan AS “Latvijas Vasts meži”, kuri pārvalda pusi no visas Latvijas meža platības. Tāpat nākamajiem pieciem gadiem ir nepieciešams izstrādāt jaunu pamatnostādņu plānu meža un saistīto nozaru attīstībai, norāda meža nozares kooperatīvu vadītāji.

LLKA valdes loceklis Andis Malējs, kurš pārstāv arī meža kooperatīvu “Mežsaimnieks” sanāksmē vērsa uzmanību, ka 2015.gadā, saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu, Zemkopības ministrija (ZM) tika izstrādājusi pamatnostādņu projektu “Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015. – 2020.gadam”, kuru valdība tajā pašā gadā arī apstiprināja. Dokumentā bija iekļauta arī meža īpašnieku kooperatīvu attīstība, kas ir svarīgs punkts mazo privāto meža īpašumu apsaimniekošanai. Tomēr, kā tika norādīts 2019.gada ZM informatīvajā ziņojumā, meža īpašnieku kooperatīvu attīstība būtiski atpalika no pamatnostādnēs ieplānotā.

“Šķiet, galvenais meža nozares kooperācijas attīstību bremzējošais iemesls līdz šim ir bijusi nepietiekama atbalsta nodrošināšana meža kooperatīviem, it īpaši saistībā ar ieguldījumiem materiālajos aktīvos, kas ir būtisks priekšnosacījums augstākas pievienotās vērtības radīšanai un kooperatīvu konkurētspējas palielināšanai. Šobrīd jau ir pienākusi 2023.gada nogale un mums kā meža nozares pārstāvjiem būtu jāzin, kādu meža nozares attīstības vīziju un kādu atbalstu meža kooperācijai turpmākajos piecos gados plāno Zemkopības ministrija”, norāda Andis Malējs kooperatīva “Mežsaimnieks” vadītājs.

Meža nozares kooperatīvu pārstāvji trešdien, 25.oktobrī, plāno tikties ar zemkopības ministru A.Krauzi un aktualizēt minēto jautājumu, kā arī pārrunāt par turpmākām atbalsta iespējām meža kooperatīviem, lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību un nodrošinātu labvēlīgus nosacījumus papildu vērtības pievienošanai kokmateriāliem.

Der atzīmēt, ka šobrīd LLKA, sadarbībā ar Latvijas Loģistikas asociāciju darbojas pie projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā”, kura mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehniskas vienības un piesaistītos cilvēkresursus.