Aktualitātes

Zemkopības ministrija un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija paraksta deleģēšanas līgumu par kooperatīvu uzraudzību

12.10.2019 Drukāt
Zemkopības ministrija un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija paraksta deleģēšanas līgumu par kooperatīvu uzraudzību

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons 2019.gada 10.oktobrī parakstīja deleģēšanas līgumu “Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai”.

Deleģētais valsts pārvaldes uzdevums paredz LLKA nodrošināt atbilstības statusa piešķiršanu un anulēšanu kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un mājražošanā, kā arī nodrošināt atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību uzraudzību. 
 
Konkursa rezultātā LLKA tika atzīta par atbilstošāko valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, jo atbilda visām izvirzītajām konkursa nolikuma prasībām. Jānorāda, ka biedrībai bijusi svarīga nozīme kooperācijas attīstības veicināšanā lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Biedrība arī piedalījusies kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanā kopš 2003.gada un bijusi Zemkopības ministrijas galvenā sadarbības partnere kooperatīvo sabiedrību vērtēšanas kritēriju un vērtēšanas principu izstrādē, tādēļ uzskatāms, ka organizācijas pārstāvjiem ir pilnvērtīga izpratne par kooperācijas pamatprincipiem un iestrādnes kooperācijas turpmākai attīstībai laukos. Turklāt LLKA atbilstības procesa izvērtēšanai piesaistījusi personālu ar ilggadēju pieredzi kooperācijas un finanšu jautājumos, taču tajā pašā laikā ir izstrādāti iekšējie dokumenti, kas nodrošina izvērtēšanas procesa izpratnes pārmantojamību darbaspēka un sadarbības partneru mainības rezultātā.
 
Jāuzsver, ka arī līdz šim kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas procesu veica LLKA, tikai bija atšķirīgs deleģēšanas formāts - Ministru kabineta noteikumi noteica, ka šīs funcijas nodrošināšana ir LLKA kompetencē
 
Pašlaik Latvijā darbojas 49 atzītas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvās sabiedrības. Tajās kopumā apvienojušies aptuveni 4850 biedri – lauksaimnieki un mežsaimnieki. Kopējais atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību neto apgrozījums 2018.gadā veidoja 436 miljonus eiro.
 
Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu regulē 2019.gada 16.jūlija Ministru kabineta noteikumi "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi".