Aktualitātes

LBTU zinātniskajā konferencē prezentē pētījumu par starpnozaru kopdarbību

16.05.2024 Drukāt
LBTU zinātniskajā konferencē prezentē pētījumu par starpnozaru kopdarbību

Ceturtdien, 16.maijā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes organizētajā 25.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, ar referātu par inovatīviem risinājumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā uzstājas Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) ģenerāldirektors Rolands Feldmanis un Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Vitālijs Boļšakovs.

R.Feldmanis par LLKA un Latvijas Loģistikas asociācijas kopīgi īstenotā projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

“Viens no svarīgākajiem aspektiem ir nozaru kopdarbība, ņemot vērā to, ka Latvija ir maza un atvērta ekonomika, tieši starpnozaru kopdarbība rada pamatu darba efektivitātes kāpināšanai”, pētījuma nozīmi skaidro R.Feldmanis.

“Pētījums ir izaicinājums un arī pierādījums tam, ka kopdarbība ir ne tikai iespējama, bet arī vajadzīga, lai efektīvi izmantotu biznesa aktīvus vairākās nozarēs, panākot ātrāku to apriti un attiecīgi lielāku atdevi noteiktā laikā”, rezumē Dr.sc.ing. V.Boļšakovs.

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.