Aktualitātes

Valsts subsīdijas veicinās lauksaimnieku konkurētspēju un uzņēmējdarbību laukos

19.02.2021 Drukāt
Valsts subsīdijas veicinās lauksaimnieku konkurētspēju un uzņēmējdarbību laukos

Ceturtdien, 18. februārī, valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai, akceptējot 8 720 490 eiro atbalsta finansējuma piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās, lauksaimniecības profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai.

Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem valsts atbalsts ļoti nozīmīgs ir jomās, kuras stimulē lauksaimnieku konkurētspēju.

Valsts piešķirtais finansējums lauksaimniekiem 2021. gadam paredzēts galvenokārt šādiem pasākumiem:

1) lopkopības attīstībai – 6 miljoni eiro,

2) augkopības attīstībai – 0,9 miljoni eiro,

3) starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 0,53 miljoni eiro,

4) tirgus veicināšanai – 0,38 miljoni eiro,

5) pārtikas kvalitātes shēmām – 0,48 miljoni eiro,

6) lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai – 0,03 miljoni eiro,

7) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai – 0,38 miljoni eiro.

Piensaimniecībā papildus noteikts, ka turpmāk atbalsts subsidēta pakalpojuma veidā būs tikai par tādu piena šķirņu un piena šķirņu krustojuma govju lineāro vērtēšanu, kurām vienas piena šķirņu grupas asinība sasniedz vismaz 75 procentus. Pārējo goju eksterjeru ganāmpulka īpašnieks, ja nepieciešams, vērtē par saviem līdzekļiem.

Lai sekmētu vietējo šķirņu dzīvnieku audzēšanu, nedaudz palielinātas atbalsta likmes par vietējo šķirņu dzīvniekiem.

Noteikumos iekļauts atbalsts lauksaimniecības profesionālās izglītības programmu pilnveidošanai. Tā kā šāds atbalsts paaugstinās nozares profesionālo izglītības programmu pedagogu kompetenci, ieguvēji būs nozares profesionālo izglītības programmu skolēni un lauksaimniecība kopumā.

Uz atbalsta saņemšanu 2021. gadā var pretendēt fiziska vai juridiska persona, un tuvākais iesniegumu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā ir 15. marts.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.