Aktualitātes

Valsts atbalsta pretendentiem jāievēro Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktās normas

28.03.2024 Drukāt
Valsts atbalsta pretendentiem jāievēro Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktās normas

Tā kā “Lauksaimniecības un lauku attīstības likums” un Ministru kabineta noteikumi Nr.158 “Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem” nosaka aizliegumu no 2024.gada 8.marta importēt no Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lopbarības produkciju un nosaka šīs produkcijas sarakstu, ir veikti grozījumi divos citos valsts atbalsta noteikumos: noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai un noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai. No abiem šiem valsts atbalsta noteikumiem svītrota prasība, ka atbalstu nepiešķir pretendentiem, kuri pēc 2024.gada 1.janvāra ir piegādājuši lauksaimniecības un pārstrādātos lauksaimniecības produktus no Krievijas vai Baltkrievijas.

Šādu prasību bija nepieciešams svītrot, lai valsts atbalsta noteikumos noteikto prasību nevarētu saprast atšķirīgi no “Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” un “Noteikumos par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem” reglamentētā. Līdz ar šiem veiktajiem grozījumiem kļūst nepārprotami skaidrs, ka uz atbalsta pretendentiem, tāpat kā uz visām citām personām, attiecas likumā noteiktais importa aizliegums. 

Noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai arī precizēti nosacījumi pretendentiem, kuri piesakās tehniskajam atbalstam, lai atbalstu varētu saņemt ne tikai pretendenti, kuras tieši darbojas lauksaimniecībā un lauku attīstībā, bet arī personas, kuru dažas darbības ir saistītas ar lauksaimniecību un lauku attīstību un tādējādi dod ieguldījumu nozarē.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”” un “Grozījums Ministru kabineta 2023.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.166 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.