Aktualitātes

Valdība atbalsta kaitīgo organismu un augiem bīstamo slimību uzraudzību

07.09.2021 Drukāt
Valdība atbalsta kaitīgo organismu un augiem bīstamo slimību uzraudzību

Otrdien, 7.septembrī, valdība izskatīja Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansētās kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanai 2021.-2027.gadā.

Aktivizējoties starptautiskajai tirdzniecībai ar augiem un augu izcelsmes produktiem, augu veselības jomā arvien palielinās jaunu augu karantīnas organismu risks ne vien Latvijai, bet arī visai ES. Eiropas augiem un kokiem parasti nav ģenētiskās rezistences pret svešzemju kaitīgajiem organismiem, kam šeit bieži vien nav dabisku ienaidnieku. Svešzemju kaitīgo organismu ievešana Eiropā, tostarp Latvijā, rada nopietnu ekonomisku kaitējumu. Ieviešoties jauniem kaitīgajiem organismiem, trešās valstis var noteikt tirdzniecības aizliegumus, tā nodarot zaudējumus ES, tostarp Latvijas, eksportam.

EK līdzfinansētā Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programma izstrādāta ar mērķi noteikt kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu ģeogrāfisko izplatību un statusu Latvijas teritorijā. Programma ES dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā, tiek īstenota kopš 2015.gada.

Fitosanitārā programma paredz Latvijas teritorijā augošajiem augiem kaitīgo organismu saimniekaugu vizuālas pārbaudes, paraugu ņemšanu un to laboratorisku testēšanu. Apsekojumi notiks mežos, apstādījumos, parkos, botāniskajos dārzos, privātajos dārzos un ražojošajos stādījumos, tie ļaus laikus konstatēt kaitīgos organismus, kas var radīt risku lauksaimniecībai un mežkopībai, kā arī apkārtējai videi. Ja jauni, iepriekš nekonstatēti kaitīgie organismi tiek laikus apkaroti, samazinās ne vien to ierobežošanas izdevumi, bet arī negatīvā ekonomiskā ietekme, ko šie organismi var radīt tautsaimniecībai un apkārtējai videi kopumā, ja tie tiek konstatēti novēloti.

2021.-2027.gadā līdzfinansējums fitosanitāro programmu darbības jomai ir palielināts, ietverot finansējumu ne tikai apsekojumiem, bet arī izskaušanas un ierobežošanas pasākumiem.

Lai īstenotu apsekojumu programmā paredzētos pasākumus 2021.gadā, Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) nepieciešami līdzekļi 166 125 eiro apmērā. Plānots, ka no ES budžeta pēc gala ziņojuma izskatīšanas EK Latvija varētu atgūt līdz 75% no kopējiem izdevumiem, t.i., 124 594 eiro. Fitosanitārās programmas īstenošanai nepieciešamais naudas līdzekļu daudzums aprēķināts ar nosacījumu, ka valstī netiek konstatēti jauni karantīnas organismi, kuru apkarošanai nepieciešami ārkārtas iznīcināšanas pasākumi.

Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un īsteno VAAD. Ievērojot Augu aizsardzības likuma prasības, VAAD ar efektīviem uzraudzības pasākumiem gādā par fitosanitāro drošību valstī, lai valsts teritoriju pasargātu no bīstamiem augiem kaitīgiem organismiem.