Aktualitātes

Starpnozaru projekta īstenotāji apspriež projekta noslēgšanai nepieciešamās detaļas

06.06.2024 Drukāt
Starpnozaru projekta īstenotāji apspriež projekta noslēgšanai nepieciešamās detaļas

Ceturtdien, 6.jūnijā, notika viena no pēdējām Latvijas Loģistikas asociācijas un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) kopīgi realizētā projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” sanāksme, kurā piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Vitālijs Boļšakovs, Kokmateriālu pārvadāšanas uzņēmuma “Self Loģistika” valdes loceklis un Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas valdes loceklis Guntars Reinfelds, kā arī Latvijas Loģistikas asociācijas pārstāvji Aiga Smiltāne un Andris Spūlis.

Sanāksmes dalībnieki apsrieda projekta darba rezultātus – ekonomisko modeli, izstrādātā prototipa – loģistikas optimizācijas programmas darbības aspektus, kā arī diskutēja par secinājumiem un nepieciešamajām darbībām saliedētākai sadarbībai starp abām nozarēm. Diskusijas dalībnieki pieskārās arī juridiskiem jautājumiem saistībā ar iespējām plašāk izmantot inovatīvo piekabi, kuras kopējā sastāva masa sastāda 52 tonnas.

“Latvijas Loģistikas asociācija kopā ar pārējām iesaistītajām pusēm virza projektu noslēgumam, ir saņemtas atbildes uz izvirzītiem jautājumiem, taču vēl aizvien starpnozaru sadarbība ir jāveicina, jāizskaidro ieguvumi un jāpievērš uzmanība iespējamiem uzņēmējdarbības riskiem, vienlaikus apsverot iespējas tos samazināt”, skaidro LLKA ģenerāldirektors R.Feldmanis.

“Apkopotie dati norāda uz noteiktu tendenci, likumsakarībām un uz tiem balstoties var izdarīt secinājumus, taču katrā konkrētā gadījumā vienmēr ir jāprecizē nosacījumi, no tā ir atkarīgs ieguvuma lielums”, par paveikto projektā komentē RTU vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Vitālijs Boļšakovs.

Projektu “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” plānots noslēgt š.g.30.jūnijā.

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.