Aktualitātes

Stājušies spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi, kuri regulē kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas kārtību

26.07.2019 Drukāt
Stājušies spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi, kuri regulē kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas kārtību

Šodien, 26.jūlijā, stājušies spēkā jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi". Noteikumi nosaka kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas kritērijus, atbilstības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību uzraudzības kārtību un maksas cenrādi par kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai.

Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, skar minimālo preču un pakalpojumu apgrozījuma kritēriju starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem, kas ir paaugstināts no 7000 eiro uz 20 000 eiro.

Būtisks jauninājums noteikumos ir iespēja iegūt atbilstības statusu kooperatīvajām sabiedrībām, kas darbojas pārtikas, dzērienu un amatniecības (mājražošanas) jomā.  Pārtikas, dzērienu un amatniecības (mājražošanas) sabiedrības līdz šim nevarēja iegūt atbilstības statusu, taču, tā kā Latvijā ir izveidojušās vairākas šīs jomas sabiedrības, kas apvieno lauksaimniecības produkcijas ražotājus, mazos lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājus, mazās alkoholisko dzērienu ražotavas un amatniekus, noteikumu projektā dota iespēja arī šādām sabiedrībām iegūt atbilstības statusu, ja sabiedrība atbilst noteikumu projektā ietvertajiem kritērijiem, kas attiecas uz šīs nozares sabiedrībām, lai nodrošinātu, ka šajās sabiedrībās apvienojas nelieli ražotāji no tuvākās apkārtnes un kopīgi realizē sevis saražoto produkciju.

Atbilstības statusa iegūšana apstiprina, ka kooperatīvā sabiedrība darbojas, ievērojot kooperācijas pamatprincipus un būtību.

MK noteikumi pieejami šeit.