Aktualitātes

Sanāksmē diskutē par sociālo nosacījumu sistēmas ieviešanu

10.07.2024 Drukāt
Sanāksmē diskutē par sociālo nosacījumu sistēmas ieviešanu

Otrdien, 9.jūlijā, Zemkopības ministrija (ZM) organizēja sanāksmi par sociālo nosacījumu sistēmas ieviešanu, kurā uz diskusiju tika aicināti pārstāvji gan no lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, gan Valsts darba inspekcijas (VDI).

Sanāksme bija kā turpinājums Lauksaimniecības konsultatīvās padomes sēdē skatītajam jautājumam par atbalsta samazinājumiem sociālo nosacījumu sistēmas prasību pārkāpumu gadījumā, lai kopīgi ar ekspertiem apspriestu darba tiesību, nodarbinātības, veselības un drošības jomu prasības un ierosinājumus atbalsta samazinājuma lielumam prasību pārkāpumu gadījumos.

Diskusijas sanāksmē sākās jautājumā par atbalsta samazinājumu samērīgumu. “Atbilstoši regulā norādītajam, piedāvāju samazināt soda apmērus no 5% uz zemāku – 3% apmēru vai pat vēl mazāk”, komentē Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas ģenerāldirektors Rolands Feldmanis.

Diskusiju rezultātā tika ietverts priekšlikums, ka soda apmēru gradācija lauksaimniecības nozarē strādājošajiem darba devējiem tiks samazināta no sākotnējiem 5% - 3% - 1% uz 3%- 1% un brīdinājumu gadījumā samazinājums netiktu piemērots.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis ilustrēja soda piemērotības adekvātumu, minot vairākus piemērus par darba līguma savlaicīgu nereģistrēšanu, kas nodara zaudējumus tikai vairākus desmitus eiro, bet saimniecība var tikt sodīta ar vairākiem tūkstošiem eiro lielu sodu. “Ja traktoristam ir jāaizvieto noteiktos darbos lopu piedzinēja, bet negadījumā govs iesper traktoristam – tas ir smags pārkāpums VDI skatījumā, par ko draud ievērojams sods”, skaidro G.Gūtmanis. Dažkārt lauksaimniecības darba specifika un darba resursu trūkums neļauj vienmēr juridiski paredzēt visas darbu sekas, ņemot vērā, piemēram, darbību fermās, kas faktiski notiek septiņas dienas nedēļā un turpat vai cauru diennakti.

Sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka nepieciešams pārskatīt VDI, kā soda piemērošanas institūcijas, soda piemērošanas un vērtēšanas metodiku, veicot nepieciešamos grozījumus, lai sods ir nevis šķērslis lauksaimniecības darbībai, papildus apgrūtinājums un birokrātijas vairošana, bet pārkāpumu samazināšanas veicinošs pasākums. “Ja ātruma samazināšana noteiktā posmā rada biežākas avārijas situācijas, tad tā ir jāatceļ un varbūt jāpiemēro cits risinājums, kas tiešām veicina drošību”, radoša piegājiena nepieciešamību iezīmē R.Feldmanis.

Sanāksmē aktīvi iesaistījās arī Zemnieku saeimas pārstāvji Mārtiņš Trons un Mārtiņš Vaļko.