Aktualitātes

Pretendenti uz valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai varēs izmantot Tehnikas un iekārtu cenu katalogu un vienotu vispārējo izmaksu likmi

26.10.2021 Drukāt
Pretendenti uz valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai varēs izmantot Tehnikas un iekārtu cenu katalogu un vienotu vispārējo izmaksu likmi

Valdība otrdien, 26.oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, ļaujot pretendentiem izmantot vienkāršotus izmaksu veidus – Tehnikas un iekārtu cenu katalogu un vienotu likmi vispārējo izmaksu noteikšanai.

Projektu sagatavošanas un vispārējo izmaksu noteikšanas likme, kā arī tehnikas un iekārtu cenu katalogā noteiktā tehnikas un iekārtu vienības izmaksu standarta likme atvieglos pretendentiem atbalsta saņemšanas iespējas un Lauku atbalsta dienestam (LAD) – atbalsta pasākumu administrēšanu.

Turpmāk atbalsta saņēmēji drīkstēs aizstāt norēķinu kontu Valsts kasē ar atbalsta saņēmēja komercbankas norēķinu kontu, tādējādi atvieglojot ar projektu saistītos maksājumus, jo atbalsta saņēmējiem nauda vairs nebūs jāpārskaita starp norēķinu kontiem.

Samērojot risku ar finansiālo ietekmi un administratīvo slogu, ir precizēts nosacījums par visizdevīgāko piedāvājuma novērtēšanas nepieciešamību. Līdzšinējā summa, no kuras sākot jāsalīdzina piedāvājuma cena (700 eiro), ir palielināta līdz 1000 eiro.

Ņemot vērā LAD līdzšinējo administrēšanas praksi, informācijas apmaiņa notiek elektroniski un tas paātrina procesu. Tāpēc noteikumos samazināts atbalsta pretendentam noteiktais informācijas iesniegšanas termiņš no līdzšinējām 14 līdz septiņām kalendārajām dienām.

Noteikumos veikti arī tehniski precizējumi, piemēram, termins “maksājuma uzdevums” aizstāts ar vārdiem “maksājuma rīkojums”.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.