Aktualitātes

Piena produktu ražotāji brīvprātīgi varēs norādīt laktozes daudzumu produkta marķējumā

14.12.2021 Drukāt
Piena produktu ražotāji brīvprātīgi varēs norādīt laktozes daudzumu produkta marķējumā

Valdība otrdien, 14.decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam, paredzot ražotājam brīvprātīgu norāžu “Samazināts laktozes daudzums”, “Bez laktozes” un “Nesatur laktozi” lietojumu.

Noteikumi paredz, ka norādi “Samazināts laktozes daudzums” drīkst lietot tad, ja laktozes saturs 100 g vai 100 ml gatavā produkta nav vairāk par 1 g un norādi “Bez laktozes” vai “Nesatur laktozi” drīkst lietot tad, ja laktozes saturs 100 g vai 100 ml gatavā produkta nepārsniedz 10 miligramus.

Lai informācija par laktozes neesamību vai samazinātu daudzumu produktos būtu pamatota, produkti testējami laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā ES dalībvalsts, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā. Latvijā šādu testēšanu ar validētu metodi jau pašlaik veic zinātniskais institūts “BIOR”.

Noteikumi “Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam” stāsies spēkā 2022.gada 1.maijā, lai nodrošinātu, ka visas iesaistītās puses spēj īstenot nepieciešamos pasākumus noteikumu prasību izpildei, tostarp laboratoriju kompetences izvērtējumu, metodes validēšanu, produktu receptūras izstrādi utt.

Lai ražotājiem, kurš izvēlējies marķējumā iekļaut informāciju par laktozes daudzumu produktā, neradītu finansiālos zaudējumus par produktu iepakojumu un marķējumu neplānotu nomaiņu, ir paredzēts, ka pārtikas produktus, kas laisti tirgū vai marķēti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un kas neatbilst šo noteikumu prasībām, atļauts izplatīt līdz pilnīgai šādu pārtikas produktu krājumu izlietošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 1.augustam.

Eiropas Savienībā nav kopējas harmonizētas pieejas informācijas sniegšanai patērētājiem par laktozes neesamību vai samazinātu laktozes daudzumu produktos, taču minētās norādes ir ļoti svarīgas patērētājiem, kuriem ir laktozes nepanesība.

Noteikumi būs publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.