Aktualitātes

Piena kooperatīvu pārstāvji nākamajā nedēļā dosies darbu vērošanā uz Īriju

09.09.2022 Drukāt
Piena kooperatīvu pārstāvji nākamajā nedēļā dosies darbu vērošanā uz Īriju

No 12. līdz 16.septembrim Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) biroja darbinieki, kā arī sešu piena ražotāju kooperatīvu pārstāvji Erasmus+ programmas projekta ietvaros dosies darbu vērošanas vizītē uz Īriju.

Vizītē piedalīsies pārstāvji no tādiem piena ražotāju kooperatīviem kā “Pienupīte”, “Piena loģistika”, “Māršava”, “Pienupīte”, “Laura” un “Straupe”, kas apmeklējuma ietvaros tiksies ar Īrijas Kooperatīvo organizāciju biedrības ICOS pārstāvjiem, iegūstot zināšanas par piensaimniecības industrijas attīstību Īrijā, kooperatīvo sabiedrību lomu piena nozares attīstības un vienota tirgus izveides veicināšanā, kooperatīvo sabiedrību darbības juridiskajiem aspektiem un pārvaldības principiem gan pirmās, gan otrās pakāpes kooperācijas izaugsmē, Papildus grupas dalībnieki gūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par kooperatīvu vadības, darbinieku, biedru apmācību un izglītošanas projektiem.

Brauciena laikā plānota vizīte 1961.gadā dibinātā piena ražotāju kooperatīvā “Ornua” – 14 000 no 18 000 Īrijas piensaimnieku piegādā šim kooperatīvam augstākās kvalitātes pienu. Notiks arī tikšanās ar Centenary Thurles Co-operative Society Ltd valdes locekli Joe Kerrigan un kooperatīva biedriem, lai iepazītos ar kooperatīva piedāvātajiem pakalpojumiem, biedru ieguvumiem no dalības kooperatīvā, kā arī kooperatīva ikdienas aktivitātēm, veicinot kooperācijas attīstību, kooperatīvu ilgtspēju un biedru izaugsmi. Papildus plānoti arī saimniecību apmeklējumi - Colleeney saimniecība – piena ražošanas saimniecība, kura ražo dažādu šķiņķu sieru, kā arī tikšanās ar piena nozares saimniecības īpašnieku James O’Donnell, kura pārziņā ir saimniecība ar 100 slaucamām govīm.

Projekta mērķi ir LLKA, kooperatīvu darbinieku, biedru un citu interesentu zināšanu papildināšana ar kooperāciju saistītajās horizontālajās tēmās un konkrētas nozares kooperatīviem aktuālo informāciju, kā arī pilnveidot tālāk izglītošanas pasākumu organizēšanas un vadības metodes, apgūstot jaunus risinājumus cilvēku ieinteresēšanā, līdzdalības veicināšanā, informācijas pasniegšanas metožu uzlabošanā. Īpašs uzsvars darbu ēnošanā un pieredzes apmaiņā tiks likts uz otrā līmeņa kooperācijas veidošanas praksi, kā arī vienota tirgus izveidi un attīstību. Plānots, ka projektā iesaistītās personas pēc darbu vērošanas vizītes iegūtās zināšanas izplatīs tālāk LLKA un piena ražotāju kooperatīvu darbiniekiem un biedriem.

LLKA īstenotais projekts tiek finansēts no ERASMUS+ programmas finansējuma saskaņā ar līgumu Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000012766. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.