Aktualitātes

Pieejams atbalsts investīcijām energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un emisiju samazināšanas mērķiem. Notiks vebinārs

03.04.2024 Drukāt
Pieejams atbalsts investīcijām energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un emisiju samazināšanas mērķiem. Notiks vebinārs

No 25.aprīļa līdz 27.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektus, lai saņemtu atbalstu investīcijām ierobežotiem mērķiem pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" divos apakšpasākumos: "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē".

Atbalstāmi ir tādi projekti, kas sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu vai pielāgošanās pasākumu īstenošanai. Attiecināmi ir ieguldījumi tikai pamatlīdzekļu iegādē un būvniecībā atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

Finansējums nav sadalīts pa reģioniem, bet pa mērķa virzieniem un atbalsta saņēmējiem:

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

 • Kopējais finansējums ieguldījumiem energoefektivitātē un atjaunojamās enerģijas izmantošanā ir seši miljoni eiro. Tas sadalīts pa saimniecību grupām:
  • mazo saimniecību grupa – 1 miljons eiro;
  • vidējo saimniecību grupa – 2, 4 miljoni eiro;
  • lielo saimniecību grupa – 2, 6 miljoni eiro;
 • Finansējums ieguldījumiem emisiju samazināšana paredzēts desmit miljonu eiro apmērā. Sadalījums pa saimniecību grupām:
  • mazo saimniecību grupa – 1, 5 miljoni eiro;
  • vidējo saimniecību grupa – 4 miljoni eiro; 
  • lielo saimniecību grupa – 4, 5 miljoni eiro;
 • Dažāda veida ieguldījumiem bioloģiskajās lauku saimniecībās kopējais finansējums ir seši miljoni eiro. Atbalstu nepiešķir ieguldījumiem lauksaimniecībā izmantojamo traktoru un pašgājēja ražas novākšanas tehnikas iegādei. Finansējumu sadalīts pa saimniecību grupām:
  • mazo saimniecību grupa – 2, 5 miljoni eiro;
  • vidējo saimniecību grupai  – 2 miljoni eiro;
  • lielo saimniecību grupai  – 1, 5 miljoni eiro.

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” - ieguldījumiem energoefektivitātē un atjaunojamās enerģijas izmantošanai kopējais finansējums atvēlēts piecu miljonu eiro apmērā.

Savukārt kooperatīvajām sabiedrībām abos apakšpasākumos finansējums ir divi miljoni eiro, kas paredzēti energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas izmantošanai un emisiju samazināšanai.

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam tiek rēķināts kopā ar pārejas periodā (2021. - 2023.) saņemto publisko finansējumu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai, kas saistīta ar atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu, ir viens gads no LAD lēmuma apstiprināšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gada 1.augustam.

Pasākumu nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta mājaslapā sadaļā: Atbalsta veidi - Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no 8.00 – 20.00).

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu (2014.-2020.gada plānošanas periods).

Šā gada 3.aprīlī plkst.13.00 notiks vebinārs par gaidāmo atbalsta pasākuma kārtu

Vebinārs tiek organizēts tiešsaistē, tajā var piedalīties, noskatoties to LAD mājaslapā un YouTube kontā. Jautājumus vebināra laikā varēs uzdot rakstiski YouTube tiešsaistes tērzēšanas logā. Pēc vebināra būs pieejams tā ieraksts. Vebināram pieteikties iepriekš nav nepieciešams. Pirms pasākuma jautājumus var sūtīt uz e-pastu prese@lad.gov.lv.