Aktualitātes

Palielināta atlīdzība par dalību algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos

20.04.2021 Drukāt
Palielināta atlīdzība par dalību algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos

Turpmāk kopējais subsidēto darba vietu skaits uzņēmumā nevarēs pārsniegt 50% no kopējā nodarbināto skaita un ne vairāk par piecām subsidētajām darba vietām. Vienlaikus būs atļauts subsidētās darba vietas veidot arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Tāpat noteikti elastīgāki nosacījumi darba vietas pielāgošanai vai ergoterapeita un citu speciālistu pakalpojumu saņemšanai, nosakot, ka darba devējs vai bezdarbnieks pieteikties finanšu atbalstam turpmāk varēs ne tikai pirms, bet arī mēneša laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", kas izstrādāti pēc Labklājības ministrijas iniciatīvas, lai mazinātu COVID-19 pandēmijas izraisītās nelabvēlīgās sekas uz darba tirgu un pilnveidotu NVA atbalsta pasākumus bezdarbniekiem. Otrdien, 20. aprīlī, tie pieņemti valdības sēdē.

Grozījumi arī paredz paaugstināt atlīdzību no pašreizējiem 200 līdz 250 eiro mēnesī par dalību algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

“Atbalsta instrumenti ir nepieciešami, lai pārlaistu pandēmiju. Ir svarīgi nodrošināt pagaidu nodarbinātību un ienākumus cilvēkiem, kuri nevar atrast pastāvīgu darbu.  Vienlaikus, šie grozījumi Ministru kabineta noteikumos atvieglos darbaspēka piesaisti un dos iespēju bezdarbniekiem plašāk izmantot NVA pakalpojumus,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

Noteikta dienas maksimālā kompensācijas likme septiņu eiro apmērā reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā par transporta izdevumu segšanu, šādi mazinot administratīvo slogu gan klientiem, gan NVA.

Tāpat grozījumi noteikumos palielina izmitināšanas un ēdināšanas izdevumu izmaksas bezdarbnieku ar atkarības problēmām Minesotas programmā no pašreizējiem 13,37 eiro uz 15 eiro dienā. Tas darīts, ņemot vērā ārstniecības pakalpojumu sadārdzinājumu.

Bez tam, pilnveidojot pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, turpmāk studenti-bezdarbnieki varēs attīstīt darba iemaņas ne tikai pētnieciskajā un akadēmiskajā darbā savā augstskolā, bet varēs apgūt arī tādas iemaņas kā administratīvo un organizatorisko funkciju veikšana.