Aktualitātes

Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem LAP pasākumos

07.01.2020 Drukāt
Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem LAP pasākumos

Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā ir pieejama operatīvā informācija par lauksaimnieku iesniegtajiem projektiem (punktu skaits, finansējums) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās".

Tāpat ir pieejama informācija arī par pārstrādes uzņēmumu iesniegtajiem projektiem LAP pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē".
 
Savukārt, VISIEM kooperatīvu iesniegtajiem projektiem LAP pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" finansējums pietiekošs, tāpēc rindošana nav nepieciešama!