Aktualitātes

No 2019.gada 1.oktobra pieejams atbalsts mežsaimniekiem

16.09.2019 Drukāt
No 2019.gada 1.oktobra pieejams atbalsts mežsaimniekiem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija informē, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā pasākumos “Meža ieaudzēšana”, "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" un "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana".

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim: 

  • apakšpasākumā Meža ieaudzēšana varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 760 tūkstoši eiro;
  • apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa - vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi. Kopējais pieejamais finansējums ir 899 tūkstoši eiro.

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim:

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā Atbalsta pasākumi.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var izdarīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.