Aktualitātes

Meža konsultatīvajā padomē apspriež aktuālus jautājumus

08.02.2024 Drukāt
Meža konsultatīvajā padomē apspriež aktuālus jautājumus

Vakar, 7.februārī, LLKA valdes loceklis un MPKS “Mežsaimnieks” valdes loceklis Andis Malējs, piedalījās Meža konsultatīvajā padomē, kur pārrunāja divus jautājumus: par egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās riskiem un ierobežošanas pasākumiem 2024.gadā, kā arī aktuālo informāciju par atmežošanas regulas ieviešanu un kompetentās institūcijas noteikšanu.

“Mums veidojas laba sadarbība ar akciju sabiedrību “Latvijas Valsts meži”, kas līdzīgi kooperatīviem iestājas par efektīvu meža apsaimniekošanu. Ar LVM valdes priekšsēdētāju Pēteri Putniņu pārrunājām nepieciešamību aktualizēt meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, kurā akcentēt arī kooperācijas lomu un sadarbību izglītības procesā, lai veicinātu ražīgu zemes resursu izmantošanu, balstoties arī uz LVM kompetencēm”, skaidro Andis Malējs.