Aktualitātes

Medus un meža nozares kooperatīvi apspriež starpnozaru sadarbību

11.08.2023 Drukāt
Medus un meža nozares kooperatīvi apspriež starpnozaru sadarbību

Lai veicinātu kooperēšanos starp dažādām lauksaimniecības nozarēm, vakar, 10.augustā uz savu pirmo tikšanos sanāca biškopības kooperatīvu “Medotava” pārstāvis Jānis Kronbergs un “Siguldas medus” vadītājs Ainārs Mitrofanovs, kā arī mežu nozares kooperatīvu “Mežsaimnieks” valdes loceklis Andis Malējs un “L.V.Mežs” vadītājs Modris Kalvāns.

Sanāksmes dalībnieki diskutēja par lauksaimniecības nozaru, kā, piemēram, graudu, piena, gaļas, augļu un meža – savstarpējo mijiedarbību un sasaisti, kā arī nepieciešamību par šiem procesiem skaidrot plašākai sabiedrībai. “Nozares nepastāv atrautas viena no otras un ir jābūt kopīgam redzējumam un risinājumiem, lai īstenotu kopīgus projektus starpnozaru ietvaros”, skaidro kooperatīva “Siguldas medus” vadītājs A.Mitrofanovs.

Kooperatīva “Medotava” biedrs J.Kronbergs sanāksmē uzsvēra izglītošanu par kooperāciju uzsākt jau skolās. Attiecībā uz medus nozari, kooperatīviem sadarbībā ar pašvaldībām būtu jāuzsāk iniciatīva īstenot projektus, ar mērķi bērniem skaidrot medus lomu un nozīmi pārtikā, kā arī biškopības lomu lauksaimniecībā un ekosistēmā. “Bērni ir vieni no medus patērētājiem, kuriem ir jāzina ne tikai par saldumiem, kas tiek reklamēti, bet arī par dabīgu produktu – medu, kura sastāvdaļas viegli uzsūcas organismā, kur nav krāsvielu, bet ir izteikta “dabas garša””, piezīmē J.Kronbergs.

Savukārt, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) ģenerāldirektors Rolands Feldmanis izteica domu, ka svarīgi starpnozaru aktivitātes veidot konkrētā novadā – mijiedarbojoties dažādu nozaru saimniecībām, nodrošinot tīklošanos, izglītības un kopēja novada attīstības politiku.

Lauksaimnieku un meža īpašnieku izglītošanas nepieciešamību par resursu lietderīgu izmantošanu uzsvēra arī kooperatīva “Mežsaimnieks” valdes loceklis A.Malējs, norādot, ka tieši izglītots lauksaimnieks vai meža īpašnieks spēj ražīgāk pārvaldīt savu galveno resursu – zemi vai mežu. “Meža apsaimniekošana nav tikai mežizstrāde galvenajā cirtē. Ir jāveic ļoti liels darbs nākotnes meža veidošanā, lai mežs ilgtermiņā kļūtu vērtīgāks. Tādēļ mēs ieguldām daudz sava laika kooperatīva biedru izglītošanā un konsultēšanā”, paskaidro Andis Malējs.

“Mums ir kopējs pamats – lauksaimniecība, kur vienā saimniecībā ir gan mežs gan iespējas audzēt graudus, citā saimniecībā – mežs un lopkopība, bet vēl ir iespēja attīstīt arī biškopību, kas uzlabo apkārtējo vidi”, skaidro M.Kalvāns, kooperatīva “L.V.Mežs” vadītājs.

Sanāksmes noslēgumā tās dalībnieki vienojās par nepieciešamību rīkot kopīgus regulārus apmācību seminārus saviem biedriem un tīklošanās pasākumus savā novadā, kā arī to, ka iniciatīva par skolēnu izglītošanu gan par kooperāciju kopumā, gan konkrēti par biškopību un tās produkcijas nozīmi ir jāpārrunā ar Siguldas pašvaldību.