Aktualitātes

Loģistikas nozares izaicinājums – arvien vairāk samazināt oglekļa izmešu apjomu

08.05.2024 Drukāt
Loģistikas nozares izaicinājums – arvien vairāk samazināt oglekļa izmešu apjomu

Šodien, 8.maijā, projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” kārtējā sanāksmē tikās Latvijas Loģistikas asociācijas (LLA), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un SIA “Self Loģistika” pārstāvji, kurā apsprieda izaicinājumus starpnozaru sadarbībā.

“Šobrīd arvien aktuālāks kļūst jautājums par izmešu apjomu, ko varam ietaupīt ar savu darbību, piemēram, ļoti precīzas atskaites prasa mūsu skandināvu sadarbības partneri,” skaidro viens no projekta partneriem SIA “Self Loģistika” vadītājs Guntars Reinfelds.

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja pētniecības un sadarbības pieredzi minētā projekta ietvaros ar lauksaimniekiem graudu un meža nozarē, īpaši akcentējot jautājumus, kas saistīti ar dispečeru programmatūras prototipa “Graudvedis” izmantošanu un speciālās piekabes izmantošanas iespējām.

“Mūsu sadarbības partneri norāda, ka būtu nepieciešams uzlabot piekabes manevrēšanas iespējas ceļu satiksmē, tāpat arī lauksaimniekiem interesē paplašināt piekabes izmantošanas iespējas, piemēram, pārvadājot sienu”, situāciju komentē G.Reinfelds.

Taču, lai mainītu specializētās piekabes izmantošanas iespējas, pārvadājot sienu, būtu jāmaina likumdošana, jo pašreiz ir noteikts, ka specializētās piekabes var izmantot tikai noteiktai kravai – šajā gadījumā tikai koksnes pārvadāšanai.

LLA pārstāvis Andris Spūle rosināja nepieciešamību dialogam starp lauksaimniecības un satiksmes nozarēm par izmešu samazināšanas mērķiem, norādot, ka viena vai otra nozare var apņemties vairāk samazināt izmešu apjomu, tādējādi ļaujot otrai nozarei samazinājumu veikt ne tik strauji. “Latvijai ir kopīgs mērķis izmešu samazināšanā – taču, kas un kā konkrēti to panāks – kādi ir nozares samazināšanas mērķi – jautājums vēl pašlaik ir diskutējams”, komentē A.Spūle.

“Izmešu samazināšanas efekts, protams, ir jāmodelē un ir jāskatās, kurā nozarē tas būtu īstenojams, ņemot vērā kopējo ekonomisko labumu”, papildina RTU vadošais pētnieks Vitālijs Boļšakovs.

“Mūsu projekta ietvaros atgriežamies pie aktuāla jautājuma, kā efektīvāk izmantot ieguldīto naudu transporta jomā [transportā un programmēšanā - red.piezīme], ņemot vērā arī oglekļa emisijas samazināšanas mērķus. Faktiski mūsu projekta rezultātiem būtu jānonāk ne tikai kooperatīvos apvienoto lauksaimnieku redzeslokā, bet gan daudz plašākā mērogā”, paskaidro LLKA ģenerāldirektors Rolands Feldmanis

Nākamajās sanāksmēs projekta dalībnieki plāno turpināt analizēt projekta pētījuma rezultātus un par to komunicēt ar lauksaimnieku sabiedrību.

 

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.