Aktualitātes

LLKA vērtē 2021.gadu: priecē, ka atsākusies kooperācija liellopu audzētāju nozarē

20.12.2021 Drukāt
LLKA vērtē 2021.gadu: priecē, ka atsākusies kooperācija liellopu audzētāju nozarē

Aizvadītais, 2021.gads, pēc vairāku gadu klusuma perioda liellopu audzētāju kooperācijas jomā ir nesis jaunas vēsmas, jo gada sākumā ir dibināti divi jauni kooperatīvi – “GreenBeef.Lv” un “LATVIJAS LIELLOPS”, kuri ir iestājušies arī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā (LLKA).

Kooperatīvā “GreenBeef.Lv” pašlaik ir apvienojušās 10 saimniecības, kuru kopīgā misija ir redzēt katras ģimenes virtuvē tīru un uzturvērtībām bagātu produktu, vienlaikus audzējot gaļas liellopus ganībās pēc visaugstākajām labturības prasībām. Kooperatīvs ar internetveikala starpniecību veic nogatavinātas liellopa gaļas piegādi Rīgā un Pierīgā.

Savukārt, kooperatīvs “LATVIJAS LIELLOPS” apvieno 11 gaļas liellopu audzētājus no visas Latvijas teritorijas, kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, ar zāles lopbarību nobarotu liellopu gaļu vietējiem Latvijas patērētājiem. Daļa saimniecību ir bioloģiski sertificētas, bet daļa saimnieko pēc integrētās lauksaimniecības principiem.

Aktivitāte aizsākusies arī bioloģiskās graudaudzēšanas un sēklkopības jomā – 2021.gada otrajā pusē LLKA uzņēma bioloģisko graudaudzētāju kooperatīvu “BIO DRUVA”, kurš apvieno 16 bioloģiskās graudkopības un sēklkopības ražotājus, ar mērķi eksportēt saražoto produkciju. Šā kooperatīva biedru saimniecības darbojas Vidzemes un Latgales novados.

2021.gada otrā puse pēc ilgiem laikiem pozitīvu pavērsienu sniedza piena ražotājiem, jo atbilstoši Lauksaimniecības datu centra sniegtajai informācijai, piena nozares atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības kopš 2021.gada jūnija līdz novembrim saviem biedriem – piena ražotājiem – maksājušas Latvijā visaugstāko vidējo iepirkuma cenu par svaigpienu, novembrī sasniedzot 0,36564 EUR/ kg (bez PVN).

Diemžēl, arī 2021.gadā COVID-19 izraisītā pandēmija turpināja atstāt savu ietekmi ikvienā dzīves jomā un līdzās COVID-19 izraisītajām pandēmijas radītajām sekām, kā papildus smags trieciens gada izskaņā ir nācis straujais inflācijas kāpums, kas rada ķēdes reakciju un atstāj negatīvu ietekmi gan uz valsts tautsaimniecību kopumā, gan arī uz katru mājsaimniecību, tostarp, sadārdzina lauksaimniecības nozarē izmantotos resursus kā degvielu, elektronenerģiju, gāzi. Ņemot vērā, ka inflācijas kāpuma prognozes nav iepriecinošas arī uz priekšdienām, tas izraisa bažas par stabilitāti un attīstību Latvijas tautsaimniecības kontekstā.

LLKA jaunā, 2022.gada mērķis ir turpināt darbu pie 2021.gadā iesāktajām aktivitātēm – liellopu audzētāju kooperācijas attīstīšanas un mājražotāju kooperācijas veicināšanas citos Latvijas novados. LLKA plāno turpināt aktīvi strādāt kooperatīvu vadītāju un darbinieku izglītošanas jomā, kā arī kooperācijas idejas popularizēšanā lauksaimnieku, meža īpašnieku un mājražotāju vidū. Tāpat gaidāms atspēriens graudu audzētāju kooperācijas jomā, jo nākamajā gadā paredzēts intensīvs darbs pie zirņu proteīna ražotnes izveides, kas radīs pievienoto vērtību Latvijas lauksaimnieku saražotajiem zirņiem.