Aktualitātes

LLKA valde diskutē par iespēju attīstīt mājražotāju kooperāciju

29.05.2015 Drukāt
LLKA valde diskutē par iespēju attīstīt mājražotāju kooperāciju

27.maijā A/S "Jaunpils pienotava" telpās notika LLKA valdes sēde, kurā tika diskutēts par asociācijas nākotnes mērķiem un uzdevumiem, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.

LLKA valde sēdes laikā vienojās, ka viens no šī gada svarīgākajiem uzdevumiem ir strādāt pie jauna Kooperatīvo sabiedrību likuma izstrādes. Kā zināms, pamatojoties uz LLKA iniciatīvu, Zemkopības ministrija ir panākusi vienošanos ar Tieslietu ministriju, ka tiks rakstīts jauns Kooperatīvo sabiedrību likums. Par likuma sadaļas, kas regulēs lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību, izstrādi ir atbildīga Zemkopības ministrija. Jāuzsver, ka LLKA ir apkopojusi pašreizējā likuma nepilnības, kas ir pietiekami daudz, lai šāda iniciatīva tiktu atbalstīta. Darba jau ir uzsākts un Zemkopības ministrija ir jau izveidojusi darba grupu par šo jautājumu, kurā ir deleģēti arī LLKA pārstāvi.
 
Tāpat LLKA valde vienojās, ka šogad nepieciešams uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojuu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas noteikumus, lai tie būtu skaidri un saprotami viesiem lauksaimniecības kooperatīviem, kuri vēlas pretendēt uz atbilstību. Papildus LLKA valde uzskata, ka šogad nepieciešams pie šiem grozījumiem rūpīgāk piestrādāt, lai tie būtu stabils pamats ilgtermiņā un vismaz tuvākos gadus grozījumi nebūtu nepieciešami. Tāpat tika uzsvērts, ka šogad apstiprinātos grozījumus vajadzētu attiecināt, nevis nākamajā gadā (tajā tiks vērtēti šī gada rādītāji), bet gan tikai uz 2017.gada atbilstības izvērtēšanu, kad tiks vērtēti 2016.gada rādītāji. Pēc LLKA valdes priekšsēdētāja Induļa Jansona domām tas būtu tikai godīgi pret lauksaimniecības kooperatīviem, jo darbības gads tiks iesākts un nobeigts zinot, kas jāievēro, lai atbilstību varētu saņemt.
 
Uz sēdi tika uzaicināta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Limbažu novada lauku labumi" valdes priekšsēdē'taja Ieva Joma, lai diskutētu par mājražotāju kooperācijas attīstību. Valdes sēdē I.Joma tika aicināta iesaistīties LLKA darbā un kopīgi risitāt jautājumus, tai skaitā likumdošanas nepilnības, kas saistītas ar šāda veida kooperācijas attīstību. Jāuzsver, ka mājražotāju kooperatīvu specifika ir tajā, ka kooperatīvā lauksaimnieki ir apvienojušies ar mērķi, nevis ar kooperatīva palīdzību realizēt izaudzēto izejvielu, bet gan - savā saimniecībā izaudzēto un pārstrādāto galaproduktu.