Aktualitātes

LLKA atgādina par nosacījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz bezdarbnieku nodarbinātību un darbnespējas lapu apmaksu

01.02.2021 Drukāt
LLKA atgādina par nosacījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz bezdarbnieku nodarbinātību un darbnespējas lapu apmaksu

Lai mazinātu ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu izraisītās sekas darba tirgū, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) vērš uzmanību, ka divos normatīvajos aktos attiecībā uz bezdarbnieku nodarbinātību un darbnespējas lapu apmaksu, Labklājības ministrija ir veikusi grozījumus.

Aizvadītā gada nogalē Saeimā tika pieņemts likumprojekts “Grozījums Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, kas paredz nodrošināt bezdarbniekiem tiesības līdz 2021.gada 31.decembrim iesaistīties pagaidu nodarbinātībā uz laiku līdz 120 dienām gadā. Minētais nosacījums sniegs iespēju bezdarbniekiem ilgāku laika periodu izmantot iespējas sezonas darbos.

Savukārt, attiecībā uz darbnespējas lapu apmaksas kārtību atzīmējam, ka saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” laikā no 2020.gada 22.marta līdz 2021.gada 30.jūnijam valsts apmaksā darba nespējas lapu no pirmās darbnespējas dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos un esot karantīnā, tādējādi sniedzot atbalstu darba devējiem Covid-19 radītajā krīzē. Turklāt, no 2020.gada 16.novembra spēkā ir nosacījumi, ka, ja personai līdz 2021.gada 30.jūnijam izsniegta darbnespējas lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ, par laiku no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai izsniedz darbnespējas lapu B un par šo periodu piešķir slimības pabalstu 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas algas, sniedzot atbalstu gan darbiniekiem, gan darba devējiem.