Aktualitātes

LLKA aicina Latvijas Zvērinātu notāru padomi noteikt, ka zvērinātiem notāriem saistoši ir arī LR Uzņēmuma reģistra dati

16.06.2015 Drukāt
LLKA aicina Latvijas Zvērinātu notāru padomi noteikt, ka zvērinātiem notāriem saistoši ir arī LR Uzņēmuma reģistra dati

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina Latvijas Zvērinātu notāru padomi risināt problēmas, kas saistītas ar pārstāvības tiesību pārbaudi. Saskaņā ar Notariāta likuma 83. pantu “Pārstāvības tiesības zvērināts notārs pārbauda pēc viņam iesniegtajiem publiskiem dokumentiem vai ierakstiem Komercreģistrā vai citos publiskos reģistros”, taču tajā pašā LR Uzņēmuma reģistra informācija zvērinātiem notāriem nav saistoša.

LLKA biedri ir lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 6. pantu nav komersanti. Rezultātā informācija par tiem nav ierakstāma Komercreģistrā. Neskatoties uz to, ka Notariāta likuma 83. pants paredz, ka zvērinātam notāram saistoši ir arī citu publisko reģistru dati, LLKA biedri ir saskārušies ar problēmu, ka attiecībā uz LR Uzņēmuma reģistra publiski pieejamo informāciju netiek piemērota šāda interpretācija. Tas rada liekus birokrātiskus šķēršļus, jo katru reizi kad veicami darījumi pie zvērināta notāra, nepieciešams pirms tam doties uz LR Uzņēmumu reģistru, lai iegūtu izziņu par pārstāvības tiesībām.

LLKA ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Zvērinātu notāru padomei ar aicinājumu risināt šo situāciju, nosakot, ka zvērinātiem notāriem saistoši ir arī LR Uzņēmuma reģistra dati.