Aktualitātes

LLKA aicina kooperatīvus piedalīties EK izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015”

01.06.2015 Drukāt
LLKA aicina kooperatīvus piedalīties EK izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015”

LLKA aicina laukaimniecības kooperatīvus, kuru īstenotie projekti guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabošanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015”, iesniedzot pieteikumu Ekonomikas ministrijā līdz šī gada 15.jūnijam.

 

Eiropas Komisija katru gadu organizē „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvu” ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Konkursam ir sešas kategorijas:

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.
  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes.
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana – tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā iniciatīva, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu "domā par mazajiem vispirms", lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai – tiek novērtētas iniciatīvas, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.
  • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.
  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība – tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

Konkursam ir divas atlases kārtas — vispirms nacionāla līmeņa atlases kārta, pēc tam - Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus. Nacionālā līmeņa atlasi veic Ekonomikas ministrija. Nacionāla līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 15.jūnijam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa (latviešu un vēlams angļu valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai. Nacionālā līmeņa 2 uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 25.jūnijā un tiks nominēti Eiropas līmeņa konkursam.

Eiropas konkursa nacionālais kontaktpunkts Latvijā:
Ilze Lore
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļa
Brīvības ielā 55, LV-1519 Rīga, Latvija
Tālr.:67013099
E-pasts: Ilze.Lore@em.gov.lv  

Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā.