Aktualitātes

LLKA aicina kooperatīvās sabiedrības līdz 15.martam iesniegt dokumentus atbilstības izvērtēšanai

01.02.2022 Drukāt
LLKA aicina kooperatīvās sabiedrības līdz 15.martam iesniegt dokumentus atbilstības izvērtēšanai

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina kooperatīvās sabiedrības, kuras darbojas lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, apvieno mājražotājus un mazos pārstrādes uzņēmumus, vai piedāvā lauksaimniekiem pakalpojumus, līdz šī gada 15.martam iesniegt dokumentus atbilstības izvērtēšanai.

Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšana ik gadu notiek saskaņā ar 2019.gada 16.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Visām kooperatīvajām sabiedrībām, neskaitot Noteikumu 14.pantā minētos izņēmumus, dokumenti atbilstības izvērtēšanai jāiesniedz katru gadu līdz 15.martam. Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu veic biedrība “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu aociācija”, kurai šīs valsts pārvaldes funkcijas izpildi ir deleģējusi Zemkopības ministrija.

Šogad, sagatavojot un iesniedzot dokumentus atbilstības izvērtēšanai, svarīgi ņemt vērā, ka aizvadītajā gadā, pēc LLKA ieteikuma, Noteikumos veikti grozījumi, kas skar pakalpojumu nodrošinošās, biškopības nozares, liellopu gaļas audzētāju un mežsaimniecības kooperatīvās sabiedrības. Noteikumi, kas nosaka atbilstības izvērtēšanas procedūru atrodami šeit.

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas nolikumu atbilstības izvērtēšanas dokumenti jāiesniedz personīgi vai pa pastu LLKA birojā – Republikas laukumā 2, 910.kabinetā, Rīgā, vai elektroniska dokumenta veidā nosūtot uz e-pasta adresi birojs@llka.lv, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu, kā saņemšanas datums tiek ņemts vērā datums, kas norādīts kā sūtījuma iesniegšanas datums pasta iestādē (pēdējais iespējamais - 2022.gada 15.marts).

LLKA atgādina - atbilstības izvērtēšana ir maksas pakalpojums. Samaksa par pakalpojumu veicama, pamatojoties uz LLKA izrakstītu rēķinu, kuru kooperatīvā sabiedrība var pieprasīt LLKA mājas lapā. Summa par pakalpojumu tiek noteikta balstoties uz KS neto apgrozījumu un ir atrodama Noteikumu 1.pielikumā.

Papildus informācija par atbilstības kritērijiem un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama LLKA mājas lapā www.llka.lv.