Aktualitātes

LLKA aicina kooperatīvās sabiedrības līdz 15.martam iesniegt dokumentus atbilstības izvērtēšanai

11.02.2021 Drukāt
LLKA aicina kooperatīvās sabiedrības līdz 15.martam iesniegt dokumentus atbilstības izvērtēšanai

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina kooperatīvās sabiedrības, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā, kā arī tām, kuras apvieno mājražotājus un mazos pārstrādes uzņēmumus, līdz šī gada 15.martam iesniegt dokumentus atbilstības izvērtēšanai.

Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšana notiek saskaņā ar 2019.gada 16.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Visām kooperatīvajām sabiedrībām, neskaitot Noteikumu 14.pantā minētos izņēmumus, dokumenti atbilstības izvērtēšanai jāiesniedz katru gadu līdz 15.martam. Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu veic biedrība “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”, kurai šo funkciju ir deleģējusi Zemkopības ministrija.

Atbilstības izvērtēšanas procesā tiek vērtēti kooperatīvās sabiedrības iepriekšējā gada saimnieciskās darbības rādītāji, kā piemēram, biedru skaits, ar kuriem ir bijuši darījumi, kooperatīvās sabiedrības darījumu īpatsvars ar biedriem, katra biedra darījumu īpatsvars kopējā kooperatīvās sabiedrības darījumu vērtībā, biedru iesaiste kooperatīvās sabiedrības pārvaldībā u.c.

Atbilstības statuss ļauj kooperatīvajām sabiedrībām izmantot dažādas valsts un Eiropas Savienības pieejamā atbalsta priekšrocības, kā arī ir sava veida garants, ka kooperatīvs strādā pēc vispārpieņemtiem kooperācijas principiem un tam var uzticēties.

Sīkāka informācija par atbilstības izvērtēšanas noteikumiem un dokumentu iesniegšanas kārtību pieejama LLKA mājas lapā - http://www.llka.lv/noderiga-informacija/ministru-kabineta-noteikumi-nr-357-kooperativo-sabiedribu-atbilstibas-noteikumi/77/

Saskaņā ar Noteikumiem, atbilstības izvērtēšana ir maksas pakalpojums. Samaksa par pakalpojumu veicama, pamatojoties uz LLKA izrakstītu rēķinu, kuru kooperatīvā sabiedrība var pieprasīt LLKA mājas lapā.

Ņemot vērā COVID-19 noteiktos ierobežojumus, LLKA aicina kooperatīvās sabiedrības dokumentus iesniegt elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un sūtot uz epasta adresi birojs@llka.lv. Tāpat iespējams nosūtīt dokumentus pa pastu ierakstītā vēstulē (pasta zīmogs 15.marts), adresējot tos LLKA birojam (Rīga, Republikas laukums 2, 910.kab.).