Aktualitātes

LLKA aicina izvirzīt pretendentus konkursa "Sējējs 2022" nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”

12.05.2022 Drukāt
LLKA aicina izvirzīt pretendentus konkursa

Konkurss „Sējējs” ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašuma formu saimniekošanas iespējas, rosināt lauku iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi, atzīmēt jaunās paaudzes sasniegumus un popularizēt zinātnes atziņas, saistot to ar gatavību izmantot Eiropas Savienības fondu piedāvātās iespējas. Jau ilggadēji starp vairākām noiminācijām iekļauta arī "Gada veiksmīgākā kopdarbība", lai izceltu labākos lauksaimnieku sadarbības piemērus.

Par konkursa dalībnieku nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” var būt juridiskas personas, starp kurām ir noslēgts kopdarbības līgums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai biedrība (izņemot nodibinājumu un vietējo pašvaldību), kura īstenojot kopdarbību:

  • vismaz vienu kalendāro gadu darbojas biedru vai partneru kopīgo ekonomisko un citu interešu realizācijai;
  • ir sekmējusi biedru vai partneru saimniecisko darbību;
  • ir sekmējusi kopīgo investīciju izmantošanu starp biedriem vai partneriem, tādējādi efektivizējot publiskā vai privātā finansējuma ieguldījumu.

Konkursa dalībnieku  minētajā nominācijā, saskaņojot ar pašu konkursa dalībnieku, var izvirzīt viena vai vairākas šādas institūcijas:

  • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”;
  • Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD);
  • pašvaldības;
  • nevalstiskās organizācijas;
  • ZM padotības iestādes;
  • atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022.gada 20.maijam LLKC Konsultāciju birojā vai LAD Klientu apkalpošanas centrā vai arī jānosūta elektroniski uz e-pasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.gov.lv (LAD) ar norādi vēstules mērķī “Sējējs 2022”.

Sīkāka informācija mājas lapā https://www.sejejs.lv/